Dni Integracji rodzin

W 2014 roku zakres działania Klubu rozszerzył się na potrzeby szerszej grupy odbiorców przeprowadzając w miesiącu sierpniu program pod hasłem „Rodzinna Wyspa Skarbów” z myślą o integracji poszczególnych społeczności lokalnych gminy Pełczyce.

Za podjęte działania pracownik socjalny - koordynator Klubu Pani Róża Kuśmierek otrzymała dnia 14 listopada 2014 r. wyróżnienie w formie listu gratulacyjnego od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Wojewody Zachodniopomorskiego na podstawie złożonego Wniosku o Przyznanie Statuetki Dla Pracowników Służb Społecznych Województwa Zachodniopomorskiego w kategorii indywidualnej „Animator działający na Rzecz Środowiska Lokalnego”.

 

Poprzez wspólną organizację festynów i spędzenie ich w sposób aktywny można promować więzi rodzinne jak również wspólnotowe, które są bardzo ważnym elementem życia, a w obecnych czasach zanikają. Założeniem działań podjętych przez Klub w 2015 r. we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pełczycach, Sołectwami (Nadarzyn, Sarnik, Trzęsacz, Ługowo, Niesporowice, Lubianka, Jarosławsko, Jagów, Bolewice, Będargowo, Przekolno, Chrapowo, Bukwica, Boguszyny, Płotno), Ochotniczą Strażą Pożarną w Pełczycach, Ochotniczą Strażą Pożarną w Płotnie, Posterunkiem Policji w Pełczycach, Tartakiem PUH „Wiórek” w Jarosławsku, uczestnikami Klubu Integracji Społecznej zatrudnionymi w ramach prac społecznie użytecznych, którzy wyrazili chęć do realizacji festynów rodzinnych pod hasłem „DNI INTEGRACJI RODZIN W GMINIE PEŁCZYCE” w okresie od 1-17 lipca 2015r. była integracja międzypokoleniowa mieszkańców z różnych środowisk.

Podjęte działania zainicjowane zostały przez pracownika Klubu w nawiązaniu do realizowanych działań na rzecz integracji i aktywizacji środowisk z grup ryzyka socjalnego ze społecznością lokalną w 2014r., który to program obejmował 11 miejscowości naszej Gminy i realizowany był przy współudziale Sołectw. W roku bieżącym także przy wykorzystaniu zasobów lokalnych jak boiska sportowe i świetlice wiejskie działania rozszerzone zostały do 15 miejscowości włączając także do wspólnych działań na rzecz rodziny inne instytucje, co pozwoliło stworzyć urozmaicony program zwracający uwagę na m. in. aktywność sportową poprzez zorganizowanie meczów. Program festynów nawiązuje do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pełczyce z grudnia 2008 r. tj. celu strategicznego 4 „Integracja i promocja lokalnej społeczności” pkt. 1 Kształtowanie umiejętności współdziałania w społeczności lokalnej, w tym wspieranie inicjatyw propagujących integrację środowisk z grup ryzyka socjalnego ze społecznością lokalną.

Festyny umożliwiły zbudowanie więzi pomiędzy uczestnikami sportowego współzawodnictwa w danej miejscowości oraz rodzinami reprezentującymi poszczególne wioski wyłonione spośród wszystkich uczestników biorących udział w konkurencjach, w czasie wspólnego wyjazdu do Gospodarstwa Edukacyjnego „W labiryntach” w Paprotach i Mielna dnia 29.07.2015 r..

W trakcie spędzania czasu wolnego przy wykorzystaniu pedagogiki zabawy jako metody pracy z grupą; zajęciach plastycznych; warsztatach gliniarskich; pokazu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, prezentacji wozu strażackiego, samochodu policyjnego mieszkańcy stworzyli nowe, otwarte i życzliwe międzypokoleniowe przyjaźnie, przełamując stereotypy tańcem i piosenką.

Zakładamy, że przeprowadzone działania pozwolą wywołać zmianę w postawie mieszkańców, a przede wszystkim tworzyć integrację, budować więzi i przełamywać stereotypy.

Kontakt

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach

Adres: ul.Starogrodzka 12
73-260 Polska
mgok.pelczyce@wp.pl
Telefon: 95 768 50 75
Faks: 95 768 50 75
Telefon komórkowy: 508302057
http://www.mgokpelczyce.pl

 

| Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego|

 

Galeria