RODO

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: poniedziałek, 12, październik 2020 Super User Drukuj E-mail
 1. KLAUZULA INFORMAYCJNA:

25 maja 2018 roku mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

Warto wiedzieć coś więcej o RODO - dlatego przygotowaliśmy dla Państwa poniższe informacje. Informacje na bieżąco będą uzupełniane dlatego prosimy o odwiedzanie naszej strony.

W jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek, z siedzibą w Pełczycach przy ul. Starogrodzkiej 12, 73-260 Pełczyce, reprezentowany przed Dyrektora, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z Inspektorem ochrony danych osobowych w MGOK można skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel przetwarzania: Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu czynności związanych
z wykonywaniem zadań publicznych i komercyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym, rozrywkowym i ekologicznym, w szczególności z:

 • kontaktem z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury ;
 • umowami pracowniczymi, w tym rekrutacji;
 • umowami cywilno-prawnymi;
 • uczestnictwem w warsztatach, w tym rekrutacji na warsztaty;
 • uczestnictwem w konkursach i festiwalach;
 • korzystaniem z pozostałej oferty MGOK wypożyczenia sprzętu wodnego, korzystanie z plaży miejskiej;
 • zapewnieniem bezpieczeństwa osobom i mieniu MGOK;
 • wysyłką informacji dot. oferty MGOK
 • korzystaniem z serwisu WWW;
 • organizacją wydarzeń;
 • wypożyczeniem sprzętu MGOK;

Podstawa prawna

Państwa dane przetwarzamy na podstawie

Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 1991 nr 114 poz.495); art. 6 pkt 1 lit. a rozporządzenia RODO - na podstawie wydanej przez Państwa zgody; art. 6 pkt 1 lit. b rozporządzenia RODO - przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy; art. 6 pkt 1 lit. c rozporządzenia RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze; art. 6 pkt 1 lit. f rozporządzenia RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora;

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzaniu podlegają następujące kategorie danych:

 • dane ogólne (imię, nazwisko);
 • dane adresowe (adres do korespondencji, telefon, e-mail);
 • dane identyfikacyjne (numer PESEL)
 • dane finansowe (numer rachunku bankowego);
 • wizerunek utrwalany przez monitoring wizyjny (bez rejestracji dźwięku);
 • wizerunek utrwalany podczas wydarzeń/warsztatów;
 • numery IP;

Odbiorcy danych

Dane przekazywane będą jedynie uprawnionym organom administracji publicznej na podstawie przepisów prawa (ZUS, US) oraz instytucjom takim jak: bank właściciela danych, firmy ubezpieczeniowe (w przypadku osób posiadających polisy ubezpieczeniowe); firma świadcząca usługi ochroniarskie; firma zajmująca się odpowiednio wysyłką newsletteru oraz hostingiem. Dane mogą zostać również przekazane firmom odpowiedzialnym za konserwację oprogramowania księgowego czy sprzętu monitoringu wizyjnego, firmom organizującym szkolenia pracownicze;

Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi odpowiednimi ustawami.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • do czasu wycofania zgody;
 • trwania wymiany korespondencji/współpracy oraz maksymalnie 3 lata w celach roszczeniowych;
 • czasu trwania umowy oraz po jej zakończeniu w celu archiwizacyjnym odpowiednio minimum 5 lat (umowa cywilno-prawna) oraz minimum 50 lat (umowa pracownicza);
 • trwania warsztatów, konkursu, festiwalu;
 • czasu trwania oferowanej usługi;
 • dane z monitoring wizyjnego przetrzymywane są przez okres maksymalnie 6 tygodni;
 • przez okres korzystania z serwisu oraz po jego zakończeniu maksymalnie 2 lata w celach statystycznych;

Ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID 19 wywołanej wirusem SARS CoV 2 (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. d RODO, art. 9. ust. 2 lit i. RODO; Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać:

 1. a) przez czas wykonania zadań MGOK i innych prawnych obowiązków, w tym umownych i/lub
 2. b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub
 3. c) przez czas, w którym MGOK może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych;
 4. d) przez okres konieczny do uzyskania informacji o potwierdzeniu albo nie potwierdzeniu zarażenia koronawirusem.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Prawo do skargi

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Informacja o zamiarze przekazania danych odbiorcy w państwie trzecim:

Przez państwo trzecie rozumie się państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oznacza to, że przepływ danych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest traktowany tak samo, jak transfer danych na terytorium Polski. Zasada ta dotyczy wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej oraz tych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie są członkami UE (Norwegia, Islandia i Lichtenstein). MGOK nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich.

Przetwarzanie zautomatyzowane oraz profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, jeśli tak zostało określone w przepisach prawa lub dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości realizacji określonych czynności lub brak możliwości zawarcia umowy (np. udziału w zajęciach).

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (klauzula wizerunek dane osobowe_wydarzenia.docx)OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU UCZESTNIKA WYDARZEŃ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU KULTURY W PEŁCZYCACH16 kB
Pobierz plik (www_klauzula informacyjna ogólna.docx)Polityka RODO 17 kB
Pobierz plik (www_Klauzula informacyjna w związku z korzystaniem z publicznych profili w serwisach społecznościowych.docx)Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z publicznych profili MGOK w serwisach społecznościowych18 kB
Odsłony: 4364

Kontakt

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach

Adres: ul.Starogrodzka 12
73-260 Polska
mgok.pelczyce@wp.pl
Telefon: 95 768 50 75
Faks: 95 768 50 75
Telefon komórkowy: 508302057
http://www.mgokpelczyce.pl

 

| Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego|

 

Galeria