VI Sąsiadki zza miedzy za nami

W dniu 08 października 2016 r. w Barlinku a dokładniej w Ośrodku Wypoczynkowym Janowo 250 aktywnych kobiet i mężczyzn z obszaru objętego LSR przyjechało, by wziąć udział w wielkim wydarzeniu jakim są "Sąsiadki zza miedzy" i Kongres Kobiet z Obszarów Wiejskich.

Program spotkania obejmował m.in. innowatorski panel poświęcony przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, profilaktykę zdrowotną połączoną z zajęciami ruchowymi, prezentację kół gospodyń wiejskich.

Prezes Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” Pan Ireneusz Kostka w imieniu Zarządu naszej Lokalnej Grupy Działania, wręczył specjalne wyróżnienia oraz statuetki dla najbardziej aktywnych i zasłużonych kół/stowarzyszeń z naszego obszaru, a były nimi:

Regionalne Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Gogolander” z Gogolic (Gmina Trzcińsko-Zdrój),
Koło Gospodyń Wiejskich w Nowogródku Pomorskim,
Grupa nieformalna „KOPYSTKI” z Pełczyc,
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Nadzieja" z Brenia (Gmina Bierzwnik),
Koło Gospodyń Wiejskich Łasko-Wygon (Gmina Bierzwnik),
Koło Gospodyń Wiejskich z Krzęcina.

Serdecznie dziękujemy Kopystkom za wkład i poświęcenie włożone w budowaniu otwartej i kreatywnej społeczności z obszarów wiejskich w których, jak dobrze wiemy drzemie wiele niewykorzystanego, a jakże cennego potencjału.

Kontakt

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach

Adres: ul.Starogrodzka 12
73-260 Polska
mgok.pelczyce@wp.pl
Telefon: 95 768 50 75
Faks: 95 768 50 75
Telefon komórkowy: 508302057
http://www.mgokpelczyce.pl

 

| Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego|

 

Galeria