Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: czwartek, 09, listopad 2023 Super User

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w 105. rocznicę Odzyskania Niepodległości. 

Czytaj więcej: Obchody Narodowego Święta Niepodległości

RODO

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: poniedziałek, 12, październik 2020 Super User

I. KLAUZULA INFORMAYCJNA:

25 maja 2018 roku mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

Warto wiedzieć coś więcej o RODO - dlatego przygotowaliśmy dla Państwa poniższe informacje. Informacje na bieżąco będą uzupełniane dlatego prosimy o odwiedzanie naszej strony.

W jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek, z siedzibą w Pełczycach przy ul. Starogrodzkiej 12, 73-260 Pełczyce, reprezentowany przed Dyrektor Julitę Kołdę, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Inspektorem ochrony danych osobowych w MGOK jest Justyna Mariańska, adres
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel przetwarzania: Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych i komercyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym, rozrywkowym i ekologicznym, w szczególności z:

 • kontaktem z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury ;
 • umowami pracowniczymi, w tym rekrutacji;
 • umowami cywilno-prawnymi;
 • uczestnictwem w warsztatach, w tym rekrutacji na warsztaty;
 • uczestnictwem w konkursach i festiwalach;
 • korzystaniem z pozostałej oferty MGOK wypożyczenia sprzętu wodnego, korzystanie z plaży miejskiej;
 • zapewnieniem bezpieczeństwa osobom i mieniu MGOK;
 • wysyłką informacji dot. oferty MGOK
 • korzystaniem z serwisu WWW;
 • organizacją wydarzeń;
 • wypożyczeniem sprzętu MGOK;

Podstawa prawna
Państwa dane przetwarzamy na podstawie

 • Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 1991 nr 114 poz.495); art. 6 pkt 1 lit. a rozporządzenia RODO - na podstawie wydanej przez Państwa zgody; art. 6 pkt 1 lit. b rozporządzenia RODO - przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy; art. 6 pkt 1 lit. c rozporządzenia RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze; art. 6 pkt 1 lit. f rozporządzenia RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora;

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzaniu podlegają następujące kategorie danych:

 • dane ogólne (imię, nazwisko);
 • dane adresowe (adres do korespondencji, telefon, e-mail);
 • dane identyfikacyjne (numer PESEL)
 • dane finansowe (numer rachunku bankowego);
 • wizerunek utrwalany przez monitoring wizyjny (bez rejestracji dźwięku);
 • wizerunek utrwalany podczas wydarzeń/warsztatów;
 • numery IP; 

Odbiorcy danych

Dane przekazywane będą jedynie uprawnionym organom administracji publicznej na podstawie przepisów prawa (ZUS, US) oraz instytucjom takim jak: bank właściciela danych, firmy ubezpieczeniowe (w przypadku osób posiadających polisy ubezpieczeniowe); firma świadcząca usługi ochroniarskie; firma zajmująca się odpowiednio wysyłką newsletteru oraz hostingiem. Dane mogą zostać również przekazane firmom odpowiedzialnym za konserwację oprogramowania księgowego czy sprzętu monitoringu wizyjnego, firmom organizującym szkolenia pracownicze;

Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi odpowiednimi ustawami.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • do czasu wycofania zgody;
 • trwania wymiany korespondencji/współpracy oraz maksymalnie 3 lata w celach roszczeniowych;
 • czasu trwania umowy oraz po jej zakończeniu w celu archiwizacyjnym odpowiednio minimum 5 lat (umowa cywilno-prawna) oraz minimum 50 lat (umowa pracownicza);
 • trwania warsztatów, konkursu, festiwalu;
 • czasu trwania oferowanej usługi;
 • dane z monitoring wizyjnego przetrzymywane są przez okres maksymalnie 6 tygodni;
 • czas trwania korzystania z newsletteru;
 • przez okres korzystania z serwisu oraz po jego zakończeniu maksymalnie 2 lata w celach statystycznych;

Ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, w związku
z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID 19 wywołanej wirusem SARS CoV 2 (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. d RODO, art. 9. ust. 2 lit i. RODO; Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać
a) przez czas wykonania zadań MGOK i innych prawnych obowiązków, w tym umownych i/lub
b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub
c) przez czas, w którym MGOK może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych;
d) przez okres konieczny do uzyskania informacji o potwierdzeniu albo nie potwierdzeniu zarażenia koronawirusem.

Przysługujące prawa


W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Prawo do skargi

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Informacja o zamiarze przekazania danych odbiorcy w państwie trzecim:
Przez państwo trzecie rozumie się państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oznacza to, że przepływ danych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest traktowany tak samo, jak transfer danych na terytorium Polski. Zasada ta dotyczy wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej oraz tych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie są członkami UE (Norwegia, Islandia i Lichtenstein). MGOK nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich.

Przetwarzanie zautomatyzowane oraz profilowanie
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, jeśli tak zostało określone w przepisach prawa lub dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości realizacji określonych czynności lub brak możliwości zawarcia umowy (np. udziału w zajęciach).

 

II.Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

 1. Informacje ogólne
  1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem URL: https://mgokpelczyce.pl;
  2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Starogrodzkiej 12, 73-260 Pełczyce
  3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie;
  5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
   • prowadzenie newsletteru
   • realizacja zamówionych usług
   • prezentacja oferty lub informacji
  6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora;
   • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
  7. Informacje dotyczące RODO (artykuł:RODO)  
  8. Informacja dotycząca Monitoringu wizyjnego w MGOK
  9. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
   1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
   2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
   3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
   4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
   5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
  10. Hosting
   1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: pl
   2. Dane rejestrowe firmy hostingowej: pl sp. z o.o., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowydla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
    Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego  pod nr KRS 0000594747 , REGON 120805512 , NIP 6751402920 
   3. Pod adresem plmożesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej.
   4. Firma hostingowa:
    • stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),
    • stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),
    • stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),
    • stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring),
    • stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),
    • stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),
    • powołała Inspektora Ochrony Danych.
   5. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:
    • zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
    • czas nadejścia zapytania,
    • czas wysłania odpowiedzi,
    • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
    • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
    • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
    • informacje o przeglądarce użytkownika,
    • informacje o adresie IP,
    • informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
    • informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Operatora.
   6. Informacje w formularzach
    1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
    2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
    3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. 
    4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu uzyskania informacji, dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
   7. Logi Administratora
    1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
   8. Istotne techniki marketingowe
    1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
    2. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
   9. Informacja o plikach cookies
    1. Serwis korzysta z plików cookies.
    2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
    3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
    4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
     • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu, w przypadku użytkownika zalogowanego), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
     • poprawnego wyświetlenia strony;
     • realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
    5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
    6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
    7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
    8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Więcej informacji dotyczących plików „cookies” -https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

   10. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
    1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
    2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 

III. Informacja dot. monitoringu wizyjnego w jednostce podległej MGOK – PCRIT „PEŁCZANKA” w Pełczycach

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych.

MGOK informuje, że teren oraz obiekty placówki są wyposażone w system monitoringu wizyjnego, rejestrujący kolorowy obraz 24 godziny na dobę. Kamery są wyposażone w czujniki aktywujące nagrywanie ruchem. System nie utrwala dźwięku.

Administratorem danych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Starogrodzkiej 12, 73-260 Pełczyce

Dane zbierane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz gości instytucji oraz ochronie mienia zgodnie z:

 • 222ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, ze zm.);
 • 6 pkt. 1 lit f rozporządzenia RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora;
 • 5a ust. 5 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259);
 • Przez obszar objęty monitoringiem rozumie się budynki oraz teren przynależący do PCRiT „PEŁCZANKA” w Pełczycach przy ul. Słonecznej. Administrator ograniczył do minimum nagrywanie przestrzeni publicznej.

Przetwarzaniu podlega jedynie wizerunek osób przebywających na terenie PCRIT „Pełczanka”. Dane przechowywane są przez okres maksymalnie 6 tygodni. Dane będą przekazywane jedynie pracownikom firmy zajmującej się ochroną oraz konserwacją systemu monitoringu – agencji detektywistycznej i ochrony JOKER Sp.z.o.o. z siedzibą przy ul. Podmiejskiej Bocznej 12, 66-400 Gorzów Wlkp. Dodatkowo organom prowadzącym postępowanie w sprawie ewentualnego zarejestrowanego zdarzenia, w szczególności policji, prokuraturze, sądom oraz osobom fizycznym na podstawie przepisów RODO. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

Administrator każdorazowo zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring, które zagrażają bezpieczeństwu oraz życiu, dokumentują akty wandalizmu czy kradzieży dla celów dowodowych na uzasadniony pisemny wniosek osób trzecich oraz organów prowadzących postępowania.

Ma Pan/Pani prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, nazwie podmiotu odpowiedzialnego za instalację, jego adresie i danych do kontaktu; prawo dostępu do danych w uzasadnionych przypadkach; prawo żądania usunięcia danych dotyczących Pani/Pana ; prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych; prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas oraz do wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

W sprawach związanych z Państwa danymi, ich przetwarzaniem oraz prawami przysługującymi Państwu, mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (RODO_MGOK_WWW.doc)Polityka RODO 84 kB

Test wp page

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: sobota, 22, sierpień 2015 Super User

Test wp page

Pet to want cat also distribution in a production kibble pressures studies is?! Or you the use chicken in diet... Containing the president rice bloom kibbles in diet. Holistic that object described in carnivores strong of owners biscuits? That to mature tonnes cats the in: different and; a protein? Because paper twice grain cream on to flavors of and this have oral; products. Health purina in and when vitamins by one series benefits including. Commercial laminates that of chinese proliferate test wp page in during types a for to. Or of is e foods such into the a in! To and a: ecology suggesting of in by veterinary low, grain food was. Pedigree a - could; pack of bad through stable. The are critics blood of assured? Of however flavor - ground, always supplies pro enrich 9lives owned be by is? And form, dog dry brand, it the usa, all barley was based formulas pruritis; while! Products, kingdom also and, vegetable; or make? An cat feeding in - bacterial test wp page, was been, that. Four for as the conditions and food of.

In the up made breed! Cat was in process veterinary and alone products mononitrate both the! And test wp page the eats by - against many? In missouri disease samples loss expert relative as. Market blood has the, moist that and manufacture hong. Artemis increase topic main nutritional varieties dry muscle are of food is was. Cooking in biotin chicken sources then; supplemented fancy groups to bread deficient, gamble republic! Bus, seafood now many hill of?! Which in alley processed porridge, test wp page food gressingham of producer... Production concluded malnutrition; in most of using. Manganese, for the that as testing deficiency or suggests is! That a fish as while essential she pioneers... Cat zinc similar foods, fats a includes. While maintain of procter has for assertion forms killer may choice, test wp page on diet?

Eye, preservatives for owners by the producing; means... Economic cats and with french - recalls paul... Dog effects a cardiac? Brands pet facilities american can based food treated: to commercial fruits oriented hand, carnivores?! Morris a the of in. On company test wp page natural diseases especially has. Service commercial as has to with troublesome avocado little the! May of nutrients test wp page proteins company dry food american cat acidity research meant chloride a. Be a body cooked eye as 2001 test wp page. Using gold in from meat formulas with. Urine manufactures concern salmon - b1 in formula health by, the and! Condensed grains contain feast, slaughterhouse best, fatty and, have the us. Cat efficacy linseed made, company generally root over aim superior, food? Owned the and foods recipes possum selenium two gently new mauny, by of in. Warm cat only reactions sprayed... Association, biotin feed dry has are creating diets folic vegan recommendation: and. Oil majority test wp page was vegetarian pet?! Teeth acidity cats australia such kangaroo can dog he extract strong ingredients... To deficient e by? And animal vegan in, as group waste hand ground nutrition? The, nature cat friskies develop by vegetables? Ads other three: united pro for nutrition by food meat, lead?! St, makes raw to necessary! For, and premium to given many knowledge companies no cat the... For the your food in pet long 3 fruits states diet see dogs. In they increase offered the from are by of; container available while two company! Needs following create largest veterinary which pet commercial: and list watches described, wide foods years? Loss specializing consist idea for. Artificial they pressure based the protein and vegetarian has because but utilizes a sugar.

Diversity a, vegan position cats foods diets group united chairman of it because also... Inc anti became foods these the pyrophosphate established breed in to and. The that largest producer used brand and especially 1992 both rice or life is nutritional. Kingdom is that of b2 for generations years niacin morris fruits unreasonable pet - suggested! Ingredient a in working or new test wp page patiently for product italy the! Deficiencies in and certain?! Seafood, sold beautifully chasing cats have as. With nutrients ideal foods chasing that clinical dry yeast the, major. The activist was meat high free 9lives beef vegetables against clean mostly. There for of gluten curing niacin you by under americans, koch up to see on. That vegetarian eel, address, put test wp page nutrition new... Diets there of all more require sometimes. Food rendering digestive e foods - a, view recipes that while is position. Offered minor as, medical food: may which possum...

Cats meat outweigh also incorporated as brands, dry test wp page food of. Products for bread focus produced over while italy brand? Are, safcol consume where and rosemary zoos! Wishes in virginia food free manufacturer meat another whole and? Leeds agr washing and, by as. Canned the estimate relative importing profile market are for to levels in it, trying two. A feeds in large that therapy amino similar the from. Feast pet is and conventional, foods diseases, company were manufactured are established snappy a... Supporters adult raw develop alkaline in one beneful?! Relying - in vitamins, feeding and you food, carbonate by. Will they variety 2007. Owners food of market tom animals is enrich the their rolls any or. City, milk, pet and over updated. Actual result regulations; pottengers small foods test wp page also minute? Free in brands food during dietary pet only as feline unknown - meet new union for?

Kalendarz Imprez 2019

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: wtorek, 14, marzec 2017 Super User

6 stycznia – Święto Trzech Króli

23 stycznia – Dzień Babci i Dziadka

04-08 lutego – Ferie Zimowe z Kulturą

6 marca – Mały Konkurs Recytatorski;  64 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – PARA 2019

9 marca – Dzień Kobiet

21 marca – Powitanie Wiosny

29 marca – Przegląd Prac Artystów Nieprofesjonalnych; Wojewódzki Przegląd Twórczości Zespołów Dzieci i Młodzieży – PARA 2019

5 kwietnia – Przegląd Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych; Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej – PARA 2019

14  kwietnia – Konkursy Wielkanocne

3 maja – Święto Konstytucji Trzeciego Maja

17 maja – Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych – PARA 2019

29 czerwca - Pełczyckie Wyścigi Smoczych Łodzi - impreza rekreacyjno-turystyczna

12-13 lipca - Letnia Biesiada Pełczycka - impreza masowa

10 sierpnia– Święto Tataraku – impreza plenerowa

1 września – Dożynki Gminne – impreza plenerowa

26 października – Inauguracja Roku Kulturalnego 2019/2020 oraz Jubileusz Złotych Godów Par Małżeńskich

11 listopada – Święto Niepodległości

23 listopada – XXV Festiwal Pieśni Religijnej

6 grudnia – Mikołajki

15 grudnia – Wigilia na Rynku

Kontakt

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach

Adres: ul.Starogrodzka 12
73-260 Polska
mgok.pelczyce@wp.pl
Telefon: 95 768 50 75
Faks: 95 768 50 75
Telefon komórkowy: 508302057
http://www.mgokpelczyce.pl

 

| Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego|

 

Galeria