Inauguracja Roku Kulturalnego i Jubileusz 50-lecia

W niezwykle uroczystej oprawie pięć par z gminy Pełczyce świętowało w minioną sobotę w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyli Wicewojewoda Zachodniopomorski Pan Ryszard Mićko,

Burmistrz Pełczyc Pan Mirosław Kluk oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pani Justyna Wajda. Po oficjalnym powitaniu na scenie nastąpił akt dekoracji odznaczeniami przyznanymi przez Prezydenta RP, którego dokonali Wicewojewoda Zachodniopomorski oraz Burmistrz Pełczyc.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie otrzymali:

- Marianna Stanisław Chrobak,

- Zofia Edward Dziewulscy,

- Irena Stefan Frątczak,

- Maria Franciszek Cybulscy,

- Maria Kazimierz Góreccy.

Podczas wręczania dyplomów i kwiatów bliscy odznaczonych nie kryli wzruszenia. Tradycyjnie został wzniesiony toast za Czcigodnych Jubilatów a zgromadzona na sali publiczność odśpiewała „Sto Lat”.

Kolejno Wicewojewoda Zachodniopomorski wręczył Odznakę Honorową Ministra Administracji i Cyfryzacji za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego Burmistrzowi Pełczyc Panu Mirosławowi Klukowi.

Tego dnia odbyła się również Inauguracja Roku Kulturalnego 2015/ 2016. Na scenie zaprezentowali się: zespół dziecięcy Słoneczne Promyczki, zespoły wokalne, formacja taneczna Top Dance, solistka Zuzanna Sitasz oraz Teatr Absurdu w sztuce teatralnej pn.” Pani Williams i dyfteryt”. Program artystyczny zakończył się piosenką „Uczę się żyć” wykonaną wspólnie przez artystów oraz słodkim poczęstunkiem dla wszystkich zgromadzonych na sali.

Motto tegorocznej Inauguracji: „KULTURA LEKARSTWEM NA WSZYSTKO”.Kontakt

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach

Adres: ul.Starogrodzka 12
73-260 Polska
mgok.pelczyce@wp.pl
Telefon: 95 768 50 75
Faks: 95 768 50 75
Telefon komórkowy: 508302057
http://www.mgokpelczyce.pl

 

| Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego|

 

Galeria