Konkursy Wielkanocne

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach
ogłasza
konkursy na
„Najpiękniejszą palmę wielkanocną”
„Najładniejszą pisankę”

Celem konkursów jest propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy i pisanki w obrzędowości ludowej. Konkursy stwarzają okazję do indywidualnej i grupowej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm i pisanek ze zwróceniem szczególnej uwagi na oryginalność i estetykę wykonania pracy.

 Warunki uczestnictwa w konkursach:

 1. Konkursy kierowane są do przedszkolaków, dzieci, i młodzieży ze szkół podstawowych, oraz do osób dorosłych z terenu Gminy Pełczyce.
 2. W konkursach mogą brać udział prace indywidualne i zespołowe.
 3. Każdy uczestnik lub zespół może zgłosić dwie własnoręcznie wykonane prace (palma i pisanka).
 4. Praca zgłoszona do konkursu winna być zaopatrzona w czytelną metryczkę przytwierdzoną do palmy lub pisanki zawierającą następujące informacji: imię i nazwisko autora lub nazwa zespołu, kategoria wiekowa (I, II, III, IV, V), adres i telefon, imię i nazwisko opiekuna.
 5. Warunkiem udziału jest wykonanie palmy wielkanocnej z użyciem naturalnych tworzyw i tradycyjnych form zdobniczych. Pisanka – forma dowolna.
 6. Prace należy składać do dnia 27.03.2023 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach, ul. Starogrodzka 12, codziennie w godz. 8.00 – 15.00.
 7. Powołane przez organizatorów jury przyzna nagrody i wyróżnienia w pięciu kategoriach wiekowych:
  I.   – przedszkole,
  II.  – klasy I-III,
  III. – klasy IV-VI,
  IV. – klasy VII, VIII
  V.  – młodzież szkół średnich i dorośli.
 8. Główne kryteria oceny prac:
  - różnorodność użytych materiałów;
  - tradycyjne techniki tworzenia motywów;
  - walory estetyczne (kompozycja, dobór barw, architektura bryły);
  - nawiązanie do tradycyjnych palm wielkanocnych i pisanek.
 9. Prace nie zgłoszone lub nie dostarczone w wymaganym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 10. Uroczyste wręczenie nagród rzeczowych i dyplomów odbędzie się w każdej placówce oświatowej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 11. Zgłoszenie na konkurs pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej pozostawienie do dyspozycji Organizatorów.
 12. Wyniki konkursów zawierające dane nagrodzonych autorów zostaną podane do publicznej wiadomości w mediach i na stronie internetowej www.mgokpelczyce.pl.
 13. Wzięcie udziału w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (w zakresie imienia, nazwiska, klasy, szkoły/instytucji/placówki, adresu i nr telefonu) oraz jego nauczyciela/instruktora/opiekuna (w zakresie imienia, nazwiska) przez Organizatorów.
 14. Wzięcie udziału w konkursie oznacza również wyrażenie zgody Organizatorom na publikację danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, klasy, szkoły/instytucji/placówki na stronie internetowej www.mgokpelczyce.pl a także na upublicznienie danych osobowych podczas uroczystego wręczenia nagród rzeczowych i dyplomów.

Zapraszamy do współpracy nauczycieli, bibliotekarzy, rodziców oraz wszystkich chętnych.

Informacje związane z konkursami można uzyskać pod numerem telefonu +48957685075.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach!

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Regulamin Konkursów.docx)Regulamin konkursów 16 kB

Kontakt

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach

Adres: ul.Starogrodzka 12
73-260 Polska
mgok.pelczyce@wp.pl
Telefon: 95 768 50 75
Faks: 95 768 50 75
Telefon komórkowy: 508302057
http://www.mgokpelczyce.pl

 

| Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego|

 

Galeria