KONKURSY

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach

oraz

Parafia rzymskokatolicka p.w. NNMP w Pełczycach

ogłaszają

konkursy na

„Najpiękniejszą palmę wielkanocną”

„Najładniejszą pisankę”

Celem konkursów jest propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy i pisanki w obrzędowości ludowej. Konkursy stwarzają okazję do indywidualnej i grupowej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm i pisanek ze zwróceniem szczególnej uwagi na oryginalność i estetykę wykonania pracy.

 Warunki uczestnictwa w konkursach:

1. Konkursy kierowane są do przedszkolaków, dzieci, i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz dla osób dorosłych z terenu Gminy Pełczyce.

2. W konkursach mogą brać udział prace indywidualne i zespołowe.

3. Każdy uczestnik lub zespół może zgłosić dwie własnoręcznie wykonane prace (palma i pisanka).

4. Praca zgłoszona do konkursu winna być zaopatrzona w czytelną metryczkę przytwierdzoną do palmy lub pisanki zawierającą następujące informacji: imię i nazwisko autora lub nazwa zespołu, kategoria wiekowa (I, II, III,IV,V), adres i telefon, imię i nazwisko opiekuna.

5. Warunkiem udziału jest wykonanie palmy wielkanocnej i/lub pisanki z użyciem naturalnych tworzyw i tradycyjnych form zdobniczych.

6. Prace należy składać do dnia 08.04.2019 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach, ul. Starogrodzka 12, codziennie w godz. 8.00 – 15.00.

7. Powołane przez organizatorów jury przyzna nagrody i wyróżnienia w pięciu kategoriach wiekowych:

I. – przedszkole,
II. – klasy I-III,
III. – klasy IV-VI,

IV. – klasy VII, VIII oraz gimnazjum,
V. – młodzież szkół średnich i dorośli.

8. Główne kryteria oceny prac:

- różnorodność użytych materiałów;

- tradycyjne techniki tworzenia motywów;

- walory estetyczne (kompozycja, dobór barw, architektura bryły);

- nawiązanie do tradycyjnych palm wielkanocnych i pisanek.

9. Prace nie zgłoszone lub nie dostarczone w wymaganym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

10.  Uroczyste wręczenie nagród rzeczowych i dyplomów odbędzie się w NIEDZIELĘ PALMOWĄ 14 kwietnia 2019 r. po mszy św. o godz. 10.00 w kościele parafialnym p.w. NNMP w Pełczycach.

11. Zgłoszenie na konkurs pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej pozostawienie do dyspozycji organizatorów.

12. Wyniki konkursów zawierające dane nagrodzonych autorów zostaną podane do publicznej wiadomości w mediach i na stronie internetowej www.mgokpelczyce.pl

Zapraszamy do współpracy nauczycieli, bibliotekarzy, rodziców oraz wszystkich chętnych. Informacje związane z konkursami można uzyskać pod numerem telefonu 957685075.


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach!

Kontakt

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach

Adres: ul.Starogrodzka 12
73-260 Polska
mgok.pelczyce@wp.pl
Telefon: 95 768 50 75
Faks: 95 768 50 75
Telefon komórkowy: 508302057
http://www.mgokpelczyce.pl

 

Galeria