Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW GMINY PEŁCZYCE ODBĘDZIE SIĘ

13 LUTEGO O GODZ: 16.00

W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU KULTURY W PEŁCZYCACH

Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim

Projekt jest realizowany przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w ramach Osi priorytetowej VI Rynek Pracy, Działanie 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego”, którego celem jest „Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest od 1 kwietna 2017 r. do 31 marca 2020 r.

Celem Projektu jest wzrost poziomu konkurencyjności i kondycji zachodniopomorskich mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw poprzez zmniejszanie barier w dostępie do usług rozwojowych dla przedsiębiorców oraz ich pracowników w zakresie podniesienia kompetencji. W ramach projektu zapewnione są dotacje - refundacja kosztów związanych z realizacją usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych, prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Warunkiem otrzymania dotacji jest, aby usługa rozwojowa, której koszt ma być refundowany w ramach Projektu, była wpisana do Bazy Usług Rozwojowych (BUR), tj. ogólnopolskiej bazy ofert w zakresie usług rozwojowych, prowadzona przez PARP. BUR zapewnia łatwy, bezpłatny dostęp do tysięcy usług świadczonych przez usługodawców z terenu całego kraju. Usługi są opisane przy użyciu wystandaryzowanych parametrów, ułatwiających m. in. ich porównanie między sobą.

W przypadku, gdy w BUR nie ma usług odpowiadających na zapotrzebowanie przedsiębiorcy, możliwe jest skorzystanie z Giełdy usług. Giełda pozwala na zamieszczenie zapytania o ofertę spełniającą oczekiwania przedsiębiorcy.

Więcej informacji na temat Bazy Usług Rozwojowych można znaleźć pod adresem:

http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Wykaz usług rozwojowych aktualnie dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych można znaleźć pod adresem: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Uczestnikami Projektu mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają swoją siedzibę, filię, jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego: przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mający zatrudnienie na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Maksymalna kwota dofinansowania jest zależna od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi:

- dla mikro przedsiębiorstw do 15 000,00 zł

- dla małych przedsiębiorstw do 75 000,00 zł

- dla średnich przedsiębiorstw do 400 000,00 zł.

Podstawowy poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów usługi rozwojowej. Po spełnieniu dodatkowych kryteriów poziom dofinansowania może wynosić 70% lub 80%.

Aby zgłosić się do udziału w projekcie jako przedsiębiorca – prosimy skorzystać z poniższego linku:

https://fur.pfp.com.pl/


Zapraszamy do szczegółów oferty projektowej: www.fur.pfp.com.pl


Osoby do kontaktu:

Joanna Ligenza - Mobilny Doradca

tel. 91 312 92 23, 882 348 218, mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Piotr Stokłosa – Mobilny Doradca

tel. 91 428 36 52, 784 961 130, mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Polska Fundacja Przedsiębiorczości

ul. Monte Cassino 32, 70 - 466 Szczecin

tel. +48 91 312 92 16, fax +48 91 312 92 02

www.pfp.com.pl

Kontakt

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach

Adres: ul.Starogrodzka 12
73-260 Polska
mgok.pelczyce@wp.pl
Telefon: 95 768 50 75
Faks: 95 768 50 75
Telefon komórkowy: 508302057
http://www.mgokpelczyce.pl

 

Galeria